Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Otomar Exner

IČO: 8381861
Adresa sídla: Na Pazderně 76, 25083 Škvorec
Evidenční číslo: 1427/23/EZ-M,O-E2A
Datum zániku: 29. 4. 2033
Odpovědné osoby: Otomar Exner
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže a opravy elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 13. 6.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT