Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Zdeněk Křivánek

IČO: 16567641
Adresa sídla: Jižní 1323/5, 29001 Poděbrady
Evidenční číslo: 209/22/EZ-M,O,Z-E2A
Datum zániku: 5. 10. 2032
Odpovědné osoby: Zdeněk Křivánek
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 28. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT