Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Jiří Klimko

IČO: 47690364
Adresa sídla: Zádub 62, 35301 Zádub - Závišín
Evidenční číslo: 1261/23/EZ-M,O-E2A
Datum zániku: 7. 4. 2033
Odpovědné osoby: Jiří Klimko
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže a opravy elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 1. 3.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT