Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Bc. Roman Konečný

IČO: 69313768
Adresa sídla: Nová Ves u Chotěboře 62, 58273 Nová Ves u Chotěboře
Evidenční číslo: 1344/23/EZ-M,O-E2A
Datum zániku: 20. 4. 2033
Odpovědné osoby: Bc. Roman Konečný
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže a opravy elektrických zařízení
Rozsah:
Evidenční číslo: 2014/23/EZ-M,O,R,Z-E2A
Datum zániku: 26. 7. 2033
Odpovědné osoby: Bc. Roman Konečný
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:
Evidenční číslo: 30/22/PZ-M-F1,G1
Datum zániku: 22. 9. 2032
Odpovědné osoby: Bc. Roman Konečný
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Montáže a opravy
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 23. 2.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT