Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Bc. Roman Konečný

IČO: 69313768
Adresa sídla: Nová Ves u Chotěboře 62, 58273 Nová Ves u Chotěboře
Evidenční číslo: 30/22/PZ-M-F1,G1
Datum zániku: 22. 9. 2032
Odpovědné osoby: Bc. Roman Konečný
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Montáže a opravy
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 23. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT