Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Petr Kutmon

IČO: 65385217
Adresa sídla: Na Vápence 135, 25244 Psáry
Evidenční číslo: 57/22/EZ-M,O,R,Z-E2A
Datum zániku: 10. 9. 2032
Odpovědné osoby: Petr Kutmon
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 19. 5.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT