Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Eduard Lauf

IČO: 13452631
Adresa sídla: Podkrušnohorská 22/11, 43511 Lom u Mostu
Evidenční číslo: 780/23/EZ-R-E2A
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Eduard Lauf
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: revize elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 23. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT