Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Petr Fošenbauer

IČO: 45411611
Adresa sídla: Hejtmanká 669/44, 19800 Praha
Evidenční číslo: 1120/23/EZ-M,O,R,Z-E2A
Datum zániku: 30. 3. 2033
Odpovědné osoby: Petr Fošenbauer
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 1. 3.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT