Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Zdeněk Brabec

IČO: 13322877
Adresa sídla: Pražská 37, 41763 Žalany
Evidenční číslo: 89/22/EZ-M,O,R,Z-E1A,E1B
Datum zániku: 10. 9. 2032
Odpovědné osoby: Zdeněk Brabec
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 21. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT