Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Jiří Loufek

IČO: 7592591
Adresa sídla: Velká Čermná 117, 51725 Čermná nad Orlicí
Evidenční číslo: 28/22/TZ-R-NI,NII
Datum zániku: 3. 11. 2032
Odpovědné osoby: Jiří Loufek, DiS.
Druh zařízení: Tlaková zařízení
Činnost: revize a zkoušky
Rozsah:
Evidenční číslo: 69/22/PZ-M,R-F1,F2,F5,G1,G2,G3
Datum zániku: 3. 11. 2032
Odpovědné osoby: Jiří Loufek, DiS.
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 19. 5.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT