Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Jan Endrych

IČO: 4443730
Adresa sídla: Lounská 1061/46, 40501 Děčín
Evidenční číslo: 258/23/PZ-R-F1,G1
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Jan Endrych
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Revize a zkoušky plynových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 23. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT