Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Michal Rajsigl

IČO: 11657260
Adresa sídla: Legionářská 176/20, 66434 Kuřim
Evidenční číslo: 172/22/EZ-M,O-E2A
Datum zániku: 30. 9. 2032
Odpovědné osoby: Michal Rajsigl
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže a opravy elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 22. 5.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT