Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Martin Vybíral

IČO: 6690823
Adresa sídla: Oplocany 29, 75101 Oplocany
Evidenční číslo: 108/22/PZ-M-F1,F2,G1,G2
Datum zániku: 23. 11. 2032
Odpovědné osoby: Martin Vybíral
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Montáže a opravy
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 17. 4.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT