Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Ing. David Bracek

IČO: 7259212
Adresa sídla: Běleč 11, 67923 Běleč
Evidenční číslo: 618/22/EZ-M,O,R,Z-E1A
Datum zániku: 6. 1. 2033
Odpovědné osoby: Ing. David Bracek
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 20. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT