Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Mgr. Tomáš Komender

IČO: 9078223
Adresa sídla: Na Slupi 143/3, 12800 Praha 2
Evidenční číslo: 411/22/EZ-M,O,R,Z-E2A
Datum zániku: 25. 11. 2032
Odpovědné osoby: Mgr. Tomáš Komender
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 19. 5.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT