Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Vratislav Koudela

IČO: 10787721
Adresa sídla: Želiv 256, 39444 Želiv
Evidenční číslo: 119/23/TZ-R-PK3,HK3,NI,NII
Datum zániku: 27. 5. 2033
Odpovědné osoby: Vratislav Koudela
Druh zařízení: Tlaková zařízení
Činnost: revize a zkoušky
Rozsah:
Evidenční číslo: 411/23/PZ-R-F1,F2,G1,G2,G3
Datum zániku: 27. 5. 2033
Odpovědné osoby: Vratislav Koudela
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Revize a zkoušky plynových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 23. 2.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT