Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Miroslav Hochman

IČO: 17712211
Adresa sídla: Hlavní 607/91, 69141 Břeclav - Poštorná
Evidenční číslo: 499/22/EZ-M,O,R,Z-E2A
Datum zániku: 15. 12. 2032
Odpovědné osoby: Miroslav Hochman
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 1.12.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT