Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Ivo Ferdian

IČO: 8272981
Adresa sídla: Klášterní 630, 73511 Orlová
Evidenční číslo: 57/22/PZ-M,R-C1,C2,E2,F1,F2,F6,G1,G2,G3
Datum zániku: 12. 10. 2032
Odpovědné osoby: Ivo Ferdian
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 22. 5.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT