Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Zdeněk Topol

IČO: 4951620
Adresa sídla: Vodolská 237, 27745 Úžice
Evidenční číslo: 131/23/ZZ-R,Z-a1,a2
Datum zániku: 10. 8. 2033
Odpovědné osoby: Zdeněk Topol
Druh zařízení: Zdvihací zařízení
Činnost: Revize a revizní zkoušky
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 1. 3.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT