Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Tibor Krejčí

IČO: 17782210
Adresa sídla: Sudslavice 22, 38501 Vimperk
Evidenční číslo: 1031/23/EZ-R-E2A
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Bc. Tibor Krejčí
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: revize elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 1. 3.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT