Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Miroslav Dubnický

IČO: 9087206
Adresa sídla: Kollárova 381/14, 66902 Znojmo
Evidenční číslo: 359/22/EZ-M,O,R,Z-E2A
Datum zániku: 12. 11. 2032
Odpovědné osoby: Miroslav Dubnický
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 23. 5.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT