Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Bc. Jaroslav Křivský

IČO: 9390839
Adresa sídla: Bojanov 76, 53826 Bojanov
Evidenční číslo: 228/22/EZ-M,O,R,Z-E2A
Datum zániku: 19. 10. 2032
Odpovědné osoby: Bc. Jaroslav Křivský
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 22. 5.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT