Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Jiří Valenta

IČO: 701564
Adresa sídla: náměstí 1. máje 36, 28121 Červené Pečky
Evidenční číslo: 1070/23/EZ-M,O,R,Z-E2A
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Jiří Valenta
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 1. 3.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT