Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Ing. Martin Krajča

IČO: 9051198
Adresa sídla: Benešovo nábřeží 3828, 76001 Zlín
Evidenční číslo: 133/23/TZ-R-NII
Datum zániku: 8. 7. 2033
Odpovědné osoby: Ing. Martin Krajča
Druh zařízení: Tlaková zařízení
Činnost: revize a zkoušky
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 1. 3.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT