Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Jakub Kudrna

IČO: 17749395
Adresa sídla: Jaroslava Seiferta 2161/3, 43401 Most
Evidenční číslo: 194/22/PZ-R-F1,F3
Datum zániku: 3. 1. 2033
Odpovědné osoby: Jakub Kudrna
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Revize a zkoušky plynových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 19. 5.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT