Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Zdeněk Halaška

IČO: 17928982
Adresa sídla: Dobrotice 125, 76901 Holešov
Evidenční číslo: 288/23/PZ-M-F1,G1,G2,G3
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Zdeněk Halaška
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Montáže a opravy
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 23. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT