Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Martin Hrubant

IČO: 7347669
Adresa sídla: Jizerská 1881/5, 25101 Říčany
Evidenční číslo: 123/22/PZ-R-F1,G1
Datum zániku: 6. 12. 2032
Odpovědné osoby: Eliška Hrubantová
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Revize a zkoušky plynových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 23. 2.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT