Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Jan Jirsák

IČO: 13999028
Adresa sídla: Holubí 93, 25242 Jesenice Zdíměřice
Evidenční číslo: 82/22/PZ-M-G1,G2
Datum zániku: 1. 11. 2032
Odpovědné osoby: Jan Jirsák
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Montáže a opravy
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 23. 2.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT