Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Josef Zapletal

IČO: 75345366
Adresa sídla: Hvozd 160, 79855 Hvozd
Evidenční číslo: 1124/23/EZ-M,O,R,Z-E1A
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Josef Zapletal
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 28. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT