Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Petr Dvořáček

IČO: 87688671
Adresa sídla: Mikulčická 1072/16, 62700 Brno-Slatina
Evidenční číslo: 1235/23/EZ-M,O,R,Z-E2A
Datum zániku: 6. 4. 2033
Odpovědné osoby: Petr Dvořáček
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 29. 2.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT