Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

David Zima

IČO: 14241498
Adresa sídla: Měnín 330, 66457 Měnín
Evidenční číslo: 620/22/EZ-M,O,R,Z-E1A
Datum zániku: 3. 1. 2033
Odpovědné osoby: David Zima
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 13. 6.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT