Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Jiří Šindelář

IČO: 14017270
Adresa sídla: U Kulturního domu 266, 53312 Chvaletice
Evidenční číslo: 217/23/PZ-R-F1,G1
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Jiří Šindelář
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Revize a zkoušky plynových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 23. 5.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT