Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Kočí Josef, DiS.

IČO: 4282566
Adresa sídla: Košická 243, 40505 Děčín
Evidenční číslo: 231/23/PZ-M,R-F1,G1
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Josef Kočí, DiS.
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 13. 6.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT