Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Aleš Prokop

IČO: 1576186
Adresa sídla: Studenec 176, 67502 Studenec
Evidenční číslo: 335/23/PZ-M-E1,E2,F1,F2,F3,F4,F5,F6,G1,G2
Datum zániku: 19. 4. 2033
Odpovědné osoby: Aleš Prokop
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Montáže a opravy
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 19. 5.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT