Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Jiří Matuška

IČO: 17592305
Adresa sídla: Kurská 301/8, 62500 Brno - Starý Lískovec
Evidenční číslo: 1195/23/EZ-M,O,R,Z-E2A
Datum zániku: 4. 4. 2033
Odpovědné osoby: Jiří Matuška
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 20. 9.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT