Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Bc. Martin Vokurka

IČO: 86986996
Adresa sídla: Osecká 547/12, 18400 Praha 8 - Dolní Chabry
Evidenční číslo: 97/23/ZZ-M,O,R,Z/E-c,c1,c2
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Bc. Martin Vokurka
Druh zařízení: Zdvihací zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize, zkoušky včetně revizí elektrických zařízení výtahů
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 19. 5.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT