Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Pavel Huňa

IČO: 74622668
Adresa sídla: Skautská 1043/7, 70800 Ostrava - Poruba
Evidenční číslo: 1101/23/EZ-M,O,R,Z-E1A,E1B
Datum zániku: 1. 4. 2033
Odpovědné osoby: Pavel Huňa
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 20. 9.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT