Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Ing. Lukáš Boďa

IČO: 87397552
Adresa sídla: Klečůvka 43, 76311 Zlín
Evidenční číslo: 72/23/ZZ-M,O,R,Z,Z/E-c,c1,c2,c3
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Ing. Lukáš Boďa
Druh zařízení: Zdvihací zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize, zkoušky a zkoušky včetně revizí elektrických zařízení výtahů
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 23. 5.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT