Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Milan Číhal

IČO: 17713358
Adresa sídla: Kunovice 122, 75644 Kunovice
Evidenční číslo: 143/22/PZ-M,R-C1,C2,C3,E1,E2,F1,F2,F3,F4,F5,F6,G1,G2,G3,H
Datum zániku: 10. 12. 2032
Odpovědné osoby: Milan Číhal
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 23. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT