Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Miloslav Kroupa

IČO: 9611428
Adresa sídla: Dr. Glazera 1215/15, 73535 Horní Suchá
Evidenční číslo: 111/22/PZ-M-F1,G1
Datum zániku: 23. 11. 2032
Odpovědné osoby: Miloslav Kroupa
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Montáže a opravy
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 23. 2.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT