Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Michal Bartoň

IČO: 14443881
Adresa sídla: Dolní Sloupnice 225, 56553 Sloupnice
Evidenční číslo: 850/23/EZ-M,O-E2A,E2B
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Michal Bartoň
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže a opravy elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 17. 4.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT