Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Rostislav Šťastný

IČO: 14401177
Adresa sídla: Hlína 26, 66491 Hlína u Ivančic
Evidenční číslo: 145/22/EZ-M,O,R,Z-E2A
Datum zániku: 22. 9. 2032
Odpovědné osoby: Rostislav Šťastný
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 13. 6.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT