Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Jan Fiala

IČO: 74286358
Adresa sídla: Bojov 98, 25210 Čísovice
Evidenční číslo: 205/22/PZ-M,R-F1,F2,F3,G1,G2
Datum zániku: 5. 1. 2033
Odpovědné osoby: Jan Fiala
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 17. 4.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT