Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Petr Weishaupt

IČO: 87810816
Adresa sídla: Dalešice 61, 46802 Dalešice
Evidenční číslo: 10/22/PZ-R-F1,F2,G1,G2
Datum zániku: 14. 9. 2032
Odpovědné osoby: Petr Weishaupt
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Revize a zkoušky
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 29. 2.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT