Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Zdeněk Dvorník

IČO: 7317310
Adresa sídla: Tomkova 1974/20, 76701 Kroměříž
Evidenční číslo: 423/23/PZ-M-E2,F1,F2,F3,F5,G1,G2,G3
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Zdeněk Dvorník
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Montáže a opravy
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 19. 5.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT