Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Vladimír Jalč

IČO: 11672871
Adresa sídla: Dlouhá Stropnice 83, 37401 Horní Stropnice
Evidenční číslo: 61/23/ZZ-M,R,Z/E-c,c1,c2
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Vladimír Jalč
Druh zařízení: Zdvihací zařízení
Činnost: montáže, revize, zkoušky včetně revizí elektrických zařízení výtahů
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 23. 5.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT