Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Pavel Remta

IČO: 17234263
Adresa sídla: Jakuba Jana Ryby 320/16, 32300 Plzeň
Evidenční číslo: 254/22/EZ-M,O,R,Z-E2A
Datum zániku: 15. 10. 2032
Odpovědné osoby: Pavel Remta
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 27. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT