Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Petr Důra

IČO: 6412041
Adresa sídla: Hřbitovní 642, 38501 Vimperk
Evidenční číslo: 82/23/TZ-R-NI,NII
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Petr Důra
Druh zařízení: Tlaková zařízení
Činnost: revize a zkoušky
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 20. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT