Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Jiří Schejbal

IČO: 17073651
Adresa sídla: Havlíčkova 129/7, 46007 Liberec
Evidenční číslo: 115/22/PZ-M-G1,G2
Datum zániku: 22. 11. 2032
Odpovědné osoby: Jiří Schejbal
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Montáže a opravy
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 1. 3.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT