Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Michal Henek

IČO: 17199042
Adresa sídla: Pstruží 313, 73911 Pstruží
Evidenční číslo: 675/22/EZ-M,O,R,Z-E2A
Datum zániku: 7. 1. 2033
Odpovědné osoby: Michal Henek
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 24. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT