Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Ing. Gabriela Dolníčková

IČO: 3881512
Adresa sídla: Čeňka Růžičky 767/6, 62500 Brno - Bohunice
Evidenční číslo: 103/22/PZ-R-C1,E2,F1,F2,F5,G1,G2,G3,G4
Datum zániku: 16. 11. 2032
Odpovědné osoby: Ing. Gabriela Dolníčková
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Revize a zkoušky plynových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 1. 3.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT